HOME

เพราะทุกคนมีความต้องการ เป้าหมาย และความสามารถแตกต่างกัน และโปรแกรมกีฬาและการเรียนในแต่ละสถาบันก็แตกต่างกันด้วย กระบวนการคัดสรรหาโปรแกรมและสถาบันที่เหมาะสมอาจจะยุ่งยากและใช้เวลานาน เราให้คำปรึกษา ชี้แนะ เปรียบเทียบ โปรแกรมกีฬา และการเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนกีฬาเฉพาะทาง หรือโรงเรียนประจำในอเมริกาที่โดดเด่นและสนับสนุนทางด้านกีฬาเพื่อให้นักกีฬาได้ใช้ความสามารถทางกีฬาเพื่อต่อยอดไปสู่การเล่นกีฬาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเรายังช่วยให้นักเรียนนักกีฬาที่จบจากโรงเรียนในประเทศและต้องการที่จะไปเรียนต่อและเล่นกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยเราจะช่วยนักเรียนนักกีฬาค้นหาทีมและสถาบันที่เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความศักยภาพของตนเองได้มากที่สุด เล่นในทีมที่เหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชอบ และได้เรียนในโปรแกรมที่ตนเองต้องการ 

 

เราไม่ได้ช่วยแนะนำโรงเรียนหรือสถาบันที่ง่ายสำหรับเรา แต่เราช่วยให้นักเรียนแต่ละคนค้นพบโปรแกรมและสถาบันที่เหมาะสมเพื่อความสำเร็จทั้งในด้านกีฬา การเรียน และสังคม


Visitors: 34,693