FULL TIME BOARDING SCHOOL

โรงเรียนประจำด้านกีฬาหรือ Boarding Schools ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาที่น้องๆ ถนัดไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะด้านการศึกษา โดยโรงเรียนประจำที่เป็นโรงเรียนเฉพาะประเภทกีฬาจะมีโปรแกรมการเทรนนิ่งเฉพาะสำหรับประเภทกีฬานั้นๆ โดยโรงเรียนจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกซ้อมและเรียนรู้ทักษะการเล่นเพิ่มเติมซึ่งปกติโรงเรียนจะจัดโปรแกรมด้านการฝึกซ้อมและการศึกษาให้มีความสำคัญเท่าๆกัน โรงเรียนประจำด้านกีฬาส่วนใหญ่จะเน้นการต่อยอดให้นักเรียนสามารถเล่นกีฬาที่รักต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะในระดับอุดมศึกษา หรือระดับอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดีจะมีบุคคลากรช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษาด้านกีฬาในระดับอุดมศึกษาด้วย  ทั้งนี้หากน้องๆ และผู้ปกครองสนใจในการเข้าเรียนโรงเรียนประจำด้านกีฬา ทาง SOS มีคำแนะนำที่จะช่วยในการพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมดังนี้

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงเรียนประจำเฉพาะประเภทกีฬาที่ดีควรมีสนามฝึกซ้อมสำหรับนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้โดยสะดวก หากเป็นกีฬากอล์ฟนักเรียนควรสามารถมีสิ่ทธิที่จะใช้สนามกอล์ฟและสนามไดร์ฟ และพื้นที่ในการฝึกซ้อมลูกสั้นได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แม้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมทั้งควรมีโรงยิมที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข่งแกร่งของกล้ามเนื้อ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาที่ถนัดได้ดีมากขึ้น

ด้านการศึกษา

ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนด้านกีฬาแต่นักเรียนก็ยังคงมีหน้าที่หลักคือเรียนหนังสือ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนการสอนด้านวิชาการพร้อมกับการฝึกซ้อมกีฬาโดยจัดแบ่งเวลาให้เท่าๆกัน โรงเรียนกีฬาส่วนใหญ่จะให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน โดยทางโรงเรียนกีฬาจะเจรจากับทางโรงเรียนให้มีความยืดหยุ่นกับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาในกรณีที่นักเรียนต้องหยุดเรียนเพื่อไปแข่งขันกีฬา ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนมีนโยบายการให้หยุดเรียนต่างกัน บางโรงเรียนยืดหยุ่นมาก บางโรงเรียนยืดหยุ่นน้อย ผู้ปกครองและนักเรียนจำเป็นจะต้องทราบถึงนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

ด้านบุคลากร

โรงเรียนประจำด้านกีฬาจะจัดให้มีบุคลากรในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬานั้นๆ โค้ชด้านฟิตเนส นักจิตวิทยาด้านกีฬา โค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านกีฬานั้นๆ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ดูแลในบ้านพัก หรือหอพัก เจ้าหน้าที่ๆดูแลด้านการแข่งขัน และบางโรงเรียนจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลจัดหาทุนกีฬาและทีมกีฬาให้นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดังนั้นหากน้องๆ ตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา น้องๆก็จะได้รับการสนับสนุนและดูแลจากเจ้าหน้าที่ๆ ทางโรงเรียนจัดให้อย่างเหมาะสม

ด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนกีฬาที่ดีควรมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้เพิ่มศักยภาพด้านกีฬาให้นักเรียน รวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ต้องเดินทางแข่งขัน

ด้านสันทนาการ

โรงเรียนที่ดีจะจัดให้นักเรียนได้มีกิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเมืองใกล้เคียง การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมชนิดอื่นๆบ้าง เช่น ดูหนัง ฯลฯ ทั้งนี้นักกีฬาควรจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรม หรือ เล่นกีฬาชนิดอื่นๆบ้าง เพื่อเป็นการคลายเครียดจากการเรียนและการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนนักกีฬาเกิดความเครียดมากนัก

ด้านโภชนาการ

โรงเรียนกีฬาส่วนใหญ่จะจัดอาหารให้นักเรียนรับประทาน 3 มื้อทุกวัน โดยจะคำนึงถึงโภชนาการที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตโดยจะจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆมื้อ

ด้านที่พัก

ที่พักของนักเรียนควรอยู่ในที่ๆปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม นักเรียนไม่สามารถเข้าออกได้นอกเวลาที่กำหนด โรงเรียนมักจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนในบ้านพัก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ๆดูแลบ้านพักจะมีบทบาทต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียน โรงเรียนที่ดีควรมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดและมีการดูแลรักษากฎให้นักเรียนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องศึกษากฎระเบียบของโรงเรียนให้เข้าใจถ่องแท้ทั้งหมดก่อนที่เข้าเรียน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โรงเรียนส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่ Admission ที่ช่วยนักเรียนในการสมัครเข้าเรียน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าโรงเรียนจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Admission ก่อน จากนั้นหากนักเรียนมีปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่ Admission อาจจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบโดยตรงติดต่อกับทางผู้ปกครอง ซึ่งบางทีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือบางทีอาจจะไม่ได้รับการติดต่อกลับหรือใช้เวลานาน ซึ่งทาง SOS เข้าใจในความยุ่งยากด้านการสื่อสารนี้ หากนักเรียนวางใจให้ SOS ติดต่อสมัครเรียนให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเราจะดูแลคอยเป็นผู้ประสานงานให้นักเรียนได้รับความสะดวกจนนักเรียนจบการศึกษาค่ะ

หากท่านผู้ปกครองและนักเรียนสนใจในโรงเรียนประจำด้านกีฬา ติดต่อเรานะคะ เรามีหลายโรงเรียนให้นักเรียนเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับตัวของนักเรียนและงบประมาณของครอบครัวโดยเริ่มตั้งแต่ 40,000 USD ต่อปีค่ะ และ 100,000 เหรียญสำหรับโรงเรียนกอล์ฟ หรือ Golf Academy ค่ะ

นอกจากนั้นเรายังมีโรงเรียนมัธยมเอกชนในอเมริกาที่มีโปรแกรมทีมกีฬาที่เยี่ยมยอด มีโค้ชดูแลเพื่อพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาและมีระบบการเรียนที่ดีเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับการศึกษาและกีฬาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยงบประมาณเริ่มต้นที่ 20,000 เหรียญต่อปี รวมที่พักกับโฮสต์แฟมิลี่ อาหาร โรงเรียนและเทรนกีฬาค่ะ

 

สนใจโรงเรียนประจำกรุณาติดต่อ 084 -7318815 หรือ ทิ้งข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับได้ค่ะ

 

Visitors: 34,690