ABOUT US

  

 

 

Student Opportunity with Sports หรือ SOS เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โดยมีเป้าหมายในการใช้กีฬาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมีความต้องการที่จะเล่นกีฬาที่ตัวเองถนัดในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

ปรัชญาการทำงานของ SOS คือการเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เรามีคณะที่ปรึกษาและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยตรงในฐานะนักเรียนที่เป็นนักกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกีฬากอล์ฟ ซึ่งปัจจุบัน มีนักกอล์ฟเยาวชนหลายคนในประเทศไทยมีความใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีโอกาสได้เล่นในทีมกอล์ฟเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยในสถาบันนั้นๆด้วย

SOS ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในการแนะแนวการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยให้บริการดังต่อไปนี้     

  •  ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับอุดมศึกษาต่อไป
  • ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนประจำที่ส่งเสริมด้านกีฬาสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เน้นด้านกีฬามาก แต่ต้องการกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนที่อาจพัฒนาเป็นทักษะด้านกีฬาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในระดับอุดมศึกษา
  • ช่วยเหลือนักเรียนนักกีฬาในการหาทุนการศึกษาด้านกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมมือกับ Golf Placement Service USA ที่มีเครือข่ายและสายสัมพันธ์อันดีกับโค้ชกอล์ฟมหาวิทยาลัย ทั้งใน NCAA NAIA และNJCAA โดยมีประสบการณ์ในการทำ College Placement มากว่า 10 ปี 

ทำไมต้อง SOS?

  • 10 ปี กับประสบการณ์ด้านการกอล์ฟและการศึกษา และประสบการณ์ตรงในการดูแลนักเรียนในโรงเรียนกีฬาในต่างประเท
  •  เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาด้านกีฬามากที่สุดในประเทศไทย โดยยึดถือความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน
  •  มีระบบบริการสมาชิกแบบครบวงจร ดูแลทั้งในเรื่องวีซ่าและให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ในการใช้ชีวิตในต่างแดนสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 34,077