Andrew Osborne Academy

โรงเรียน Andrew Osborne Academy(AOA) เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ก่อตั้งในปี 1910 ตั้งอยู่ในเมือง Willoughby Ohio โดยมีพื้นที่ในโรงเรียนขนาด 300 เอเคอร์ โดยจัดให้มีโปรแกรมทั้งแบบไปกลับ และแบบประจำสำหรับนักเรียนตั้งแต่ Pre-Kindergarten (เตรียมอนุบาล อายุ 3&4 ขวบ) จนถึงเกรด 12   ซึ่งมีคอร์สวิชาเรียน 104 วิชาและมีคลาส AP 11 วิชา โดยอัตราส่วนนักเรียนต่อครูคือ 6:1 โดยมีอัตราการเข้ามหาวิทยาลัยหลังเรียนจบอยู่ที่ 100% นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา โดยมีทีมกีฬาทั้งหมด 22 ทีม

นักเรียน

 • รับนักเรียนไปกลับตั้งแต่เตรียมอนุบาล (อายุ 3&4 ปี) จนถึงเกรด 12 และรับนักเรียน           ประจำตั้งแต่เกรด 7-12
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมด: 350 คน
 • นักเรียนประจำประมาณ 30%
 • นักเรียนแบบไปกลับประมาณ 70%
 • นักเรียนชาย: 51%
 • นักเรียนหญิง: 49%
 • นักเรียนมาจาก 20 ประเทศและ 4 รัฐ
 • นักเรียนต่างชาติประมาณ 25%
 • จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน : 12 คน

ครูอาจารย์

 • จำนวนครูทั้งหมด : 54 คน
 • อัตรานักเรียนต่อครู : 6:1 คน
 • ประสบการ์ณด้านการสอนโดยเฉลี่ย : 8.3 ปี
 • อัตราจำนวนครูที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป: 57%


Campus

 • มีพื้นที่ในโรงเรียนประมาณ 300 เอเคอร์  (ประมาณ 759 ไร่)
 • โรงเรียนอยู่ห่างจากกลางเมือง Cleveland รัฐ Ohio โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 25 นาที
 • โรงเรียนอยู่ใกล้ใจกลางเมือง Willoughby รัฐ Ohio โดยสามารถเดินไปได้
 • มีอาคารบ้านพักนักเรียน 7 อาคาร
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจำนวน 9 ห้อง


ด้านการศึกษา

 • จำนวนวิชาที่เปิดสอน : 118 วิชา
 • จำนวนวิชา AP ที่เปิดสอน: 12 วิชา ( AP หรือ Advanced Placement คือแบบทดสอบที่มีเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยแต่เปิดโอกาสให้            นักเรียนในระดับมัธยมปลาย (High School) ได้ทดสอบตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน                    สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผู้ที่สอบผ่าน APโดยได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อโดยที่อาจจะได้รับ          หน่วยกิต (Credit) ในวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ แม้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะยอมรับผลสอบ AP แต่ก็มักจะให้นักเรียนสอบข้อสอบ                    Standardized Test เช่น SAT หรือ ACT ด้วย)
 • โปรแกรมให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน
 • หลักสูตรความร่วมมืออย่างเป็นพิเศษกับ คลีฟแลนด์ บัลเล่ต์ , สมาคมวิจิตรศิลป์ (The Fine Arts Association) และ Maypine –Flagship           Farm
 • หลักสูตร Central Coast Grammar School Exchange
 • ตัวอย่างวิชาเลือก ได้แก่ สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, การสร้างหุ่นยนต์, การออกแบบเกมและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ, เทคโนโลยี            ชีวภาพ, วิดีโอและแอนิเมชั่น, การไฟฟ้าแม่เหล็กและเลนส์และการพัฒนาผลงานเพื่อสร้างPortfolio
 • Senior Experience คือการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษานอกห้องเรียน AOA ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจสิ่งที่ตนเองสนใจไม่        ว่าจะเป็นความสนใจในอาชีพหรือความหลงใหลในกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นความชอบส่วนตัว


การเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนของเราได้รับการยอมรับและเข้ารับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร 4 ปีเป็นอัตรา 100%
 • รายชื่อมหาวิทยาลัยบางส่วนที่นักเรียนของ AOA ได้รับคัดเลือกเข้าไปศึกษาได้แก่  American University, Boston College, Boston                 University, Carnegie Mellon University, College of William and Mary, Case Western Reserve University, University of Notre           Dame, Cornell University, Duke University, Emory University, George Washington University, Johns Hopkins University, New         York University, Northwestern University, Perdue University, Pennsylvania State University, Rochester Institute of                       Technology, Smith College, Stanford University, University of Wisconsin, Madison


ด้านศิลปะ

 • หอประชุมแสดงโชว์ขนาด 658 ที่นั่ง
 • บูธควบคุมที่ติดตั้ง ETC-Ion ที่มีหน่วยความจำ 1000 สถานี, แผงควบคุม (fader wing) ที่ติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟ และ เครื่องมิกซ์เสียง         ระบบดิจิตอล (Presonus StudioLive AI Digital Mixer)
 • ติดตั้งระบบไฟทั้ง LED และAnalogue
 • ระบบไมโครโฟนบนเวทีแบบมีสาย 10 ไมโครโฟนแบบ lavalier
 • เวทีโรงละครติดตั้งแบบถาวรร่วมกับพื้นที่สำหรับวงออเคสตร้า
 • สตูดิโอสำหรับผลิตฉาก รวมถึงสตูดิโอสำหรับเครื่องแต่ง (Costume) และห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop Rooms)
 • พื้นที่สำหรับฝึกซ้อม 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งประกอบด้วยห้องสำหรับฝึกซ้อมจำนวน 3 ห้องติดตั้งเปียโนสำหรับฝึกซ้อม
 • พื้นที่สตูดิโอศิลปะแบบ 2D และ 3D
 • สตูดิโอเครื่องเคลือบ (Ceramics Studio) ซึ่งติดตั้งเตาเผาภายในห้อง
 • พื้นที่การถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมกล้อง Nikon 3300 DSLR และกล้อง Canon Rebel EOS Digital S
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมด้วย  Wacom Intruostablets และพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมเครื่อง  iMac ที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe                     Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro และ Adobe InDesign
 • พื้นที่จัดงานแสดงศิลปะซึ่งจัดให้มีการแสดงศิลปะของนักเรียนตลอดทั้งปี


ด้านกีฬา

 • มีกีฬา 11 ชนิดให้เลือก ( Cross Country, Soccer, Tennis, Valleyball, Golf , Equestrian, Basketball, Swimming, Baseball, Softball,         Lacrosse)
 • มีทีมกีฬา 27 ทีมที่ทำการแข่งขันระหว่างโรงเรียน
 • ศูนย์กีฬาในร่มขนาด 20,000 ตารางฟุตติดตั้งสนามหญ้า
 • มีสนามเทนนิสจำนวน 5 สนาม
 • สนามสำหรับเบสบอล ,ซอฟบอล, ฟุตบอลและลาครอส
 • โรงยิม 2 โรง
 • ห้องสำหรับยกน้ำหนักและออกกำลังกายแบบคาดิโอ
 • เส้นทางฝึกซ้อมกีฬา Cross-Country ระยะ 3.1 ไมล์ (ประมาณ 5 กิโลเมตร


โดยโปรแกรมกีฬาของ AOA ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสได้เล่นกีฬานอกเหนือจากการเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเป็นตัวตน (Character), ความมั่นใจในตัวเอง และพัฒนาทักษะในการทุ่มเทไม่ย่อท้อซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะนี้ในการเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตโดยนักกีฬาของทีม AOA จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับทีมกีฬาของโรงเรียนอื่นๆ โดยทีมระดับมัธยมปลายของ  AOA เป็นสมาชิกของ Lake Effect Conference (LEC) โดยในกลุ่มนี้จะมีโรงเรียน 11 โรงเรียนซึ่งจะทำการแข่งขันกันภายใน โดยนักเรียนจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสูงสุดนี้ ดังนั้นนักเรียนจึงได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารเวลาและการเสียสละเวลาส่วนตัว และการแสดงความชื่นชมในความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนด้วย

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น AOA เป็นสมาชิกของ The Independent School League (ISL) ซึ่งประกอบด้วยทีม 7 ทีมและจัดให้มีการแข่งขันกับโรงเรียนขนาดเดียวกัน และยังมีแชมเปี้ยนชิฟลีคในช่วงท้ายของแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

ทีมกีฬาในมัธยมต้นจะเป็นโปรแกรมที่เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะขึ้นไปเล่นในทีมกีฬาในระดับมัธยมปลาย โดยนักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมทีมกีฬาได้ แต่การจะได้รับคัดเลือกไปแข่งก็ทำการคัดเลือกตามความสามารถของนักกีฬา โดยโปรแกรมของ Middle School นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทักษะและกลยุทธ์การเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในประสบการณ์กรีฑาที่เหมาะสมกับวัย มีการให้ความสำคัญกับการให้ความสำคัญกับทีมงานความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเวลาที่จำเป็น การเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอโดยนักกีฬาจะได้รับการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับโปรแกรมกีฬาในมัธยมปลายนั้นเป็นการสอนต่อเนื่องจากพื้นฐานที่สอนในมัธยมต้น แต่มีการแข็งขันที่สูงขึ้นและเป็นโปรแกรมที่เจาะจงมากขึ้น โปรแกรมนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน LEC ในขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพทักษะส่วนบุคคลในการเป็นผู้นำ, ความทุ่มเท, การบริหารจัดการเวลา, การเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทีม, และการรู้จักชื่นชมยอมรับใสความสามารถของคนอื่น  ในมัธยมปลายจะมีการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมทีมโดยคัดเลือกทางทักษะของนักกีฬาโดยทักษะที่ว่านั้นหมายถึง การแสดงความสามารถที่เข้ากับยุทธศาสตร์ของทีมและคอนเซ็ปต์ของทีม การเชื่อฟังคำสั่งของโค้ช และความมีน้ำใจนักกีฬา นักเรียนนักกีฬาต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมในช่วงก่อนฤดูกาลแข่งขันและในช่วงฤดูกาลแข่งขัน รวมถึง แมชต์ต่างๆที่นอกเหนือจากนี้


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ AOA ได้ที่

Andrews Osborne Academy

Andrews Osborne Academy Virtual Tour

Andrews Osborne Academy Flipbook


หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน Andrew Osborne Academy ติดต่อเราได้นะคะ

Visitors: 34,074