GOLF MANAGEMENT PROGRAM

PGA Australia Institute เป็นหน่วยงานหนึ่งของ PGA Australia ที่ให้การศึกษาและเทรนนิ่งกอล์ฟโดยโปรแกรมของ PGA Australia Institute จะเป็นโปรแกรมที่เน้นให้นักเรียนที่เรียนจบไปสามารถไปต่อยอดทำงานได้ในอุตสาหกรรมกอล์ฟอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเรียนรู้แบบ Student Center ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนจบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและรู้ว่าจะเลือกทางเดินต่อไปในอุตสาหกรรมกอล์ฟอย่างไร

โปรแกรมของ PGA Australia Institute เป็นโปรแกรม Golf Management เดียวที่ได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรเลีย นอกจากโปรแกรม Golf Management แล้ว ทางโรงเรียนยังมีโปรแกรมเทรนกอล์ฟเพื่อเพิ่มทักษะในการเล่นหรือการสอนกอล์ฟควบคู่ไปกับโปรแกรม Golf Management ด้วย

สถานที่ตั้ง PGA Australia Institute ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne ประเทศ Australia ซึ่งสามารถเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี และมีสนามกอล์ฟมากมายให้เลือกเล่น PGA Institute Campus ตั้งอยู่ใน PGA Learning Hub ที่สนามกอล์ฟ Sandhurst Golf Club ซึ่งเป็นสนามแบบ Championship Course และมี Facilities ต่างๆ สำหรับนักกอล์ฟในการฝึกซ้อม นักเรียนสามารถใช้สนามฝึกซ้อมต่างๆ ในสนามได้ รวมถึงสามารถออกรอบได้ใน Champion Course และ North Course โดยสนามแห่งนี้ ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสนามที่ดีที่สุดลำดับที่ 23 ในการจัดลำดับสนามที่ดีที่สุดในรัฐ Victoria และถูกจัดให้เป็นสนามที่ดีที่สุดลำดับที่ 30 ในออสเตรเลียในปี 2021

โปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management เป็นโปรแกรม 1 ปี หรือ 52 สัปดาห์ มีวันหยุด 12 สัปดาห์ เมื่อเรียนจบนักเรียนจะได้รับ Diploma ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีได้

โปรแกรมนี้เหมาะสมสำหรับ

 • นักเรียนที่มีรักในกีฬากอล์ฟ
 • นักเรียนที่ต้องการจะทำงานในอุตสาหกรรมกอล์ฟ
 • นักเรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะในการเล่นกอล์ฟและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกอล์ฟ
 • นักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลังจบโปรแกรมและต้องการเป็นสมาชิกของ PGA Australia โดยสามารถเข้าร่วมโปรแกรม PGA Member Pathway Program เพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกของ PGA Australia ต่อไป
 • นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟและเรียนรู้ด้านวิชาการไปพร้อมๆกัน

คุณสมบัติสำหรับนักเรียนในโปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management

 • นักเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างต่ำ
 • ต้องมีคะแนนสอบ IELT 5.5 หรือสามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาที่เทียบเท่าตัวอื่นๆ ได้
 • จะต้องมีวีซ่านักเรียนของประเทศ Australia

สิ่งที่รวมในโปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management

 • หลักสูตร 10810 Diploma of Golf Management
 • วันปฐมนิเทศ
 • สอนโดยผู้เชี่ยวชาญของ PGA
 • เอกสารการประกอบการเรียนทั้งหมด
 • สื่อการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น บันทึกการบรรยาย เยี่ยมชมสถานที่ และค่าใช้จ่ายวิทยากรต่างๆ
 • นักเรียนสามารถเข้าถึง The Fairway ซึ่งเป็น PlatformE- Learning ของ PGA ได้
 • โปรแกรมฟิตเนสสำหรับนักกอล์ฟ
 • สามารถใช้สนามไดร์ฟและสนามฝึกซ้อมของ PGA ได้
 • Uniform และ PGA Kit
 • เทรนกับโค้ชกอล์ฟของ PGA ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
 • ช่วยนักเรียนให้ตั้งเป้าหมายและทักษะการจัดการเวลาสำหรับนักกอล์ฟ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนในโปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management

 • Computer หรือ Laptop
 • ต้องมี Computer Program เช่น Word, Powerpoint
 • มี Internet
 • มีอุปกรณ์กอล์ฟ

 Golf Access

นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร 10810NAT Diploma of Golf Management ทุกคนจะสามารถใช้สนามกอล์ฟได้ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น ค่ากรีนฟี หรือ ค่าลูกซ้อมในสนามไดร์ฟ นอกจากนั้นโปรแกรมนี้นักเรียนยังเน้นให้นักเรียนเพิ่มทักษะการเล่นกอล์ฟโดยนักเรียนจะเทรนกอล์ฟกับ PGA Professional ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจกีฬากอล์ฟมากขึ้น ทั้งนี้โปรแกรมนี้ยังรวม การแข่งกอล์ฟ การฝึกซ้อมกอล์ฟกับโปร และรวมทั้งเทรนกับโค้ชฟิตเนสที่มีช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในการเล่นกอล์ฟอีกด้วย

โปรแกรมนี้ยังเน้นไปที่ภาคปฏิบัติ โดยนักเรียนจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมที่เกี่ยวกับกอล์ฟโดยเฉพาะเช่น

 • การจัดการด้านการแข่งขันกอล์ฟ
 • Fitness and Conditioning สำหรับกีฬากอล์ฟ
 • การตีความ และการประยุกต์ใช้กฎกอล์ฟสำหรับการแข่งขันกอล์ฟ
 • การจัดการในสนามกอล์ฟ

โดย Class ทั้งหมดจะมีผู้ดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้นำไปต่อยอดในอาชีพในสายงานด้านกอล์ฟต่อไป

นอกจากนี้นักเรียนในโปรแกรมนี้จะได้เทรนกับ PGA Golf Coaches เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวงสวิงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อาชีพที่นักเรียนที่เรียนจบโปรแกรมนี้สามารถทำได้

-       ผู้จัดการสนามกอล์ฟ

-       ผู้จัดการฝ่ายขายในอุตสาหกรรมกอล์ฟ

-       ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟ

-       Director of Golf

-       บริหารบริษัทท่องเที่ยวเกี่ยวกับกอล์ฟ

-       Golf Operation Manager

-       PGA Teaching Professional (Golf Coach)

-       ผู้บริหารโรงเรียนสอนกอล์ฟ

 

Golf Development Program

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับนักเรียนที่ลงโปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management โปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องลงควบคู่กับโปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management เท่านั้น ไม่สามารถลงโปรแกรมนี้เดี่ยวๆ ได้ โดยโปรแกรมนี้เน้นไปที่การเทรนกอล์ฟกับ PGA Coaches เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพในการเล่นกอล์ฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟเพื่อที่จะไปเล่นกอล์ฟในระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งอาจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพในอนาคตได้ นักเรียนจะเทรนกับ PGA Academy Coaches 4 วันต่อสัปดาห์ โปรแกรมนี้จะรวมการเทรน แข่ง การฝึกซ้อมและ ฟิตเนสเข้าด้วยกัน นักเรียนที่ลงโปรแกรมนี้จะเทรนที่  PGA Golf Learning Hub ที่สนามกอล์ฟ Sandhurst Club โดยโปรแกรมจะรวมค่าสมาชิกสนาม ทำให้นักเรียนสามารถใช้สนามแบบ Championship ทั้ง 36 หลุมได้ ลูกซ้อมไม่จำกัด และสามารถใช้ Practice Facilities ทั้งหมดของสนามได้

สิ่งที่รวมในโปรแกรม Golf Development Program

 • การเทรนแบบกลุ่มกับ PGA Academy Golf Coaches
 • เทรนร่วมกับนักกอล์ฟที่มีเป้าหมายเดียวกัน
 • เทรนแบบส่วนตัวกับ PGA Academy Golf Coaches
 • สมาชิกสนาม Sandhurst Club แบบใช้สนามได้ทุกวัน
 • ฟรีลูกซ้อมทั้งเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน
 • ทดสอบทักษะของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและเก็บสถิติเพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้า
 • 3D Biomechanical Analysis
 • Trackman Launch Monitor Analysis
 • Metal Training and Tactical Development
 • การเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันสำหรับนักกอล์ฟ
 • เทรน 2 ครั้งต่อสัปดาห์กับ PGA physical preparation coach
 • สามารถใช้นักกายภาพที่ประจำใน Campus ได้
 • Swing Video Analysis กับ PGA Golf Coaches
 • ช่วยให้นักเรียนตั้งเป้าหมาย และช่วยให้คำแนะนำในการจัดการเวลาสำหรับกีฬาและการเรียน
 • Uniforms

โปรแกรมนี้เปิดรับสมัครนักเรียน 4 รอบต่อปี คือ มกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม

 นอกจากนี้ PGA Australia Institute ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งแบบ Online และ Onsite 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรม 10810NAT Diploma of Golf Management  หรือ โปรแกรมอื่นๆ ของ PGA Australia Institute ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 084 – 7318815 หรือ Line ID: Khun_anne ได้ค่ะ

Visitors: 33,582