College Placement Service

 เพราะเรารู้ว่าในกระบวนการในการสรรหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนั้น นักเรียนและผู้ปกครองจำเป็นต้องทราบข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่สนใจ ยิ่งนักเรียนและผู้ปกครองทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่ต้องการจะเข้าไปเรียนมากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมมากเท่านั้น เรามีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้เลือกมหาวิทยาลัยและโปรแกรมอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะให้เราช่วยน้องๆ ตั้งแต่เริ่มต้น หรือจะให้เราช่วยเหลือในระหว่างกระบวนการจนเสร็จสิ้น ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือ การช่วยให้นักเรียนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในด้านการเรียน ทักษะกีฬาสำหรับนักเรียนนักกีฬา ด้านสังคม และการเงิน

SOS ให้บริการด้านการจัดหาสถาบันการศึกษาให้กับนักเรียนปกติและนักเรียนนักกีฬาที่มีความต้องการที่จะไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความต้องการที่จะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกา และพร้อมกับได้เล่นกีฬาที่ตนเองรักให้กับทีมของสถาบันการศึกษานั้นๆสำหรับนักเรียนนักกีฬา โดยทางสถาบันศึกษาจะมอบทุนกีฬาหรือทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักกีฬาที่เล่นกีฬาให้กับทีมของสถาบัน โดยทาง SOS ได้ทำงานร่วมมือกับ Golf Placement Services America และ Tag College Placement America ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินการจัดหาสถาบันการศึกษาและทีมกีฬาที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนนักกีฬามาอย่างยาวนานเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เลือกเข้าเรียนในสถาบันที่เหมาะสมที่สุด

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานทำให้นักกอล์ฟสามารถมั่นใจได้ว่า ทางทีมงานของเราจะสามารถหาสถาบันศึกษาที่เหมาะสมให้กับนักเรียนนักกีฬาได้ทั้งในแง่ของระดับทักษะการเล่นกีฬา ความสามารถทางด้านวิชาการ ความต้องการทางด้านสังคม และการเข้ากันได้ดีกับโค้ชและเพื่อนร่วมทีม เนื่องจากทางทีมงานของเราบริการให้การปรึกษาด้าน College Placement มาเป็นเวลานาน ทำให้มีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ชทั้งใน NCAA , NAIA และ NJCAA ทั่วประเทศอเมริกา จึงทำให้น้องๆ มีตัวเลือกสถาบันการศึกษาหลากหลายขึ้น เพื่อหาสถาบันที่เหมาะสมที่สุดกับตัวน้องเอง

บริการ College Placement ของ SOS มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับนักเรียนทั่วไป

เราใช้ความรู้ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาเพื่อช่วยแนะแนวทางให้นักเรียนในกระบวนการเลือกมหาวิทยาลัยทีเหมาะสม และช่วยในการทำ Profile เพื่อขอทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

สำหรับนักเรียนนักกีฬา

เราช่วยวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ครอบคลุมทั้งหมดในทุกกระบวนการของการหามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนนักกีฬาได้ค้นพบโปรแกรมกีฬาและการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เราช่วยให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ อยู่ในสภาพสังคมที่เหมาะสม และยังคงได้เล่นกีฬาที่ตนเองรักต่อไปในระดับมหาวิทยาลัย

สิ่งหลักๆ ที่ครอบคลุมในบริการของเรา

 • ช่วยค้นหามหาวิทยาลัยและโปรแกรมกีฬาที่เหมาะสม
 • ให้คำแนะนำสำหรับการการสอบต่างๆที่จำเป็นในการเข้ามหาวิทยาลัย เช่น SAT, TOEFL
 • Resume และ Cover Letter
 • แนะนำด้านการสมัคร NCAA, NAIA, NJCAA EligibilityCenter
 • แนะนำวิธีการทำวิดีโอแสดงทักษะ ความสามารถด้านกีฬาที่จะส่งให้โค้ช
 • แนะนำและช่วยวางแผนในการเลือกรายการแข่งขันที่จะไปเล่นในอเมริกาที่โค้ชให้ความสนใจ
 • วางแผนการติดต่อโค้ชในหลายๆ ช่องทาง
 • ช่วยจัดเตรียมการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
 • ให้คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า เอกสาร I20
 • แนะนำการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือก

 

เมื่อไรที่นักเรียนควรจะเริ่มเข้าร่วมโปรแกรม College Placement

กระบวนการ College Placement เป็นกระบวนการที่เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น หากเราเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่เนิ่นๆ เราจะมีเวลาในการหาข้อมูล และมีเวลาในการปรับปรุงตนเองทั้งในด้านการเรียนและกีฬาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเข้ามหาวิทยาลัยที่เราตั้งไว้ SOS เสนอบริการใน 2 รูปแบบหลักๆ สำหรับนักเรียนนักกีฬาขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนนักกีฬาแต่ละคน

College Placement Preparation Plan

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนนักกีฬาที่อยู่ในเกรด 9 และ 10 (ม.3 – .4)  ซึ่งเราจะ Video Call กับนักเรียนและผู้ปกครองและมีการบ้านให้ทำเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและความต้องการที่ชัดเจนของนักเรียนเพื่อให้เราสามารถหาสถาบันที่เหมาะสมที่สุด โดยหัวข้อที่ให้บริการหลักๆ มีดังต่อไปนี้

 • สร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวนักเรียนนักกีฬาให้พร้อมที่สุดในกระบวนการ College Placement
 • สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อม เตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นนักเรียนนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย
 • ให้รายละเอียดเชิงลึกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ชนิด, ที่ตั้ง, จำนวนนักเรียน, วิชาที่เปิดสอน
 • ค้นหามหาวิทยาลัย
 • ช่วยเหลือในการสมัคร NCAA, NAIA, NJCAA Eligibility Center
 • สร้างความเข้าใจในหลักของการให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ตั้งเป้าหมายทั้งด้านการเรียน และด้านกีฬา
 • และด้านอื่นๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

 

ค่าบริการ – 1000 USD ต่อปี


Comprehensive College Placement Plan

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบสิ้นกระบวนการเพื่อให้นักเรียนได้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง เราจะเริ่มตั้งแต่การสร้าง Time Line ในการทำงานจนถึงการค้นหาข้อมูลของโรงเรียนต่างๆ ทีมงานของเราจะอยู่กับนักเรียนในทุกขั้นตอนเพื่อให้คำแนะนำในทุกกระบวนการจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย คือ การเลือกสถาบันเข้าไปเรียน โดยสิ่งเราโฟกัสใน 4 ส่วนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบโรงเรียนทีเหมาะสมที่สุด  4 ส่วนนั้นก็คือ ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านสังคม และด้านการเงิน โดยเราจะวิดีโอคอลกับนักเรียนในทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้า และเพื่อให้เราได้เรียนรู้บุคลิกและทัศนะคติของนักเรียน และแน่ใจว่าเราทำทุกอย่างได้ตรงตาม Time line

ค่าบริการ

สำหรับนักเรียนนักกีฬา

เกรด 11 และ เกรด 12 – 3,000 USD

เกรด 12 – 4,000 USD

สำหรับนักกอล์ฟ

5,000 USD

 

สิ่งที่เราคาดหวังจากนักเรียน

เพื่อให้โปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุด นักเรียนควรจะมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมมากที่สุดในกระบวนการคัดเลือกนี้ แน่นอนว่าทีมงานของเราจะอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นักเรียนควรจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในกระบวนการด้วย หากเราทั้ง 2 ฝ่ายทำงานร่วมกัน เราเชื่อว่า นักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

 

Tournament Travel and Chaperone

เรารู้ดีว่าบางทีก็เป็นการยุ่งยากสำหรับนักเรียนนักกีฬาและผู้ปกครองในการเดินทางแข่งขันในต่างประเทศ เราให้บริการช่วยเหลือและจัดทริปแข่งขันในประเทศอเมริกาเพื่อให้นักเรียนนักกีฬาได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้โค้ชมหาวิทยาลัยเห็นโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โค้ชให้ความสนใจ เราจะช่วยดูแลเรื่องรายละเอียดการเดินทาง การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ช่วยคัดเลือกรายการแข่งขันที่โค้ชให้ความสนใจจริงๆ และจัดเจ้าหน้าที่ดูและระหว่างเดินทาง

โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดการรับผิดชอบในทุกรายละเอียดของนักกีฬา ตั้งแต่การทำวีซ่า ช่วยเหลือสมัครแข่งขัน ลงทะเบียนที่สถานที่แข่งขัน ดูแลนักกีฬาและ ดูแลด้านอาหาร เรารู้ว่าผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางในระยะยาวกับนักเรียนได้ เราจะช่วยทำหน้าที่เพื่อดูแลนักกีฬาเพื่อคุณ

ค่าบริการขึ้นอยู่กับทริป ( ระยะเวลา, เดินทาง, รายการแข่งขัน)

 

ทาง SOS มีเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ๆ ประจำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น น้องๆไม่ต้องกังวลเรื่องอุปสรรคทางด้านภาษาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจมีผลต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกีฬาในสถาบันการศึกษานั้นๆ

 

รู้จักเจ้าหน้าที่

Ryley Hendry เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีที่ผ่านการแข่งขันตั้งแต่ในระดับเยาวชน, ระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีพ มาแล้ว โดย Ryley เติบโตในประเทศแคนาดาซึ่งได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศแคนาดาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในหลายๆ รายการทั่วโลก และเล่นให้กับมหาวิทยาลัย University of New Mexico สี่ปีโดยได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน Ryley เติบโตมาในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเต็มที่ สามีของเธอเล่นกอล์ฟให้ทีมมหาวิทยาลัยและในระดับอาชีพ ทั้งนี้น้องชายของเธอ ตอนนี้ก็เป็นโค้ชทีมกอล์ฟชายให้กับมหาวิทยาลัยใน Division I ความมีวินัยในการทำงาน ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นในการทำงานของเธอส่งผลได้ชัดเจนในความก้าวหน้าในด้านอาชีพการงานของเธอ

Ryley ได้ทำงานให้กับ Junior Sports Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนกอล์ฟ และโรงเรียนเทนนิสหลายแห่งทั่วโลกเป็นเวลา 14 ปี โดยทำงานในหลายตำแหน่ง และตำแหน่งล่าสุดที่ได้รับก็คือ Chief Executive Operation (CEO) ประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดของเธอทำให้เธอเห็นภาพในทุกด้านๆของการพัฒนานักกีฬาเยาวชน โดยเธอสามารถใช้ความสามารถของเธอในด้านนี้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความรักในการทำงานร่วมกับนักกีฬาเยาวชนเพื่อส่งนักกีฬาให้ไปตามฝัน Ryley จึงได้ก่อตั้ง Tag College Placement ขึ้นมา

Ryley ต้องการที่จะช่วยเหลือนักกีฬาเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้หลักกระบวนการทำงานแบบเข้าใจง่าย คือ ให้ความรู้ ชี้แนะ และช่วยเหลือ Ryley ชอบที่จะทำความรู้จักกับนักกีฬาเป็นรายบุคคล ชอบที่พูดคุยกับนักกีฬาเพื่อศึกษาความต้องการและคาแรคเตอร์อาทิตย์ละครั้ง เรียนรู้บุคลิกภาพ และช่วยให้นักกีฬาค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมทั้งในด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านสังคม และการเงิน

 

Brendan Ryan ทำงานในธุรกิจกอล์ฟมามากกว่า 15 ปี เคยเป็นโค้ชให้กับทีมมหาวิทยาลัยใน  NCAA DI และ DIII และสถาบันใน NJCAA นอกจาก Brendan จะเป็นนักกอล์ฟแล้ว เค้ายังเขียนหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับ กอล์ฟเยาวชน, การฝึกสอนกอล์ฟ และการคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย ในฐานะโค้ชกอล์ฟ เขาเคยพาทีมชนะถ้วยรางวัลต่างๆ 15 ครั้ง ซึ่งรวมถึงชนะถ้วย National Championship ถึง 2 ครั้ง ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาในด้านการหาทีมกอล์ฟและสถาบันศึกษาให้กับนักเรียนนักกีฬา แบรนดอนได้มีโอกาสช่วยเหลือนักกอล์ฟมากกว่า 100 คนซึ่งมี Ranking ระดับต้นๆของโลกในการหาทีมและสถาบันศึกษาที่เหมาะสมกับตัวนักกอล์ฟเอง นักกอล์ฟที่แบรนดอนได้ช่วยในการหาสถาบันศึกษาให้นั้นรวมถึงนักกอล์ฟที่มีอันดับสูงๆ ในโลก อาทิเช่น John Axelsen (University of Florida), Leonie Harm (University of Houston) และ Christoffer Bring (University of Texas)

 

ประวัติส่วนตัว

ด้านการศึกษา

Campbell University

Business Administration, 2003

University of Pittsburgh

Masters in Sports Management 2005

University of Louisville

Master in Education, 2012

 

ประสบการณ์ด้านโค้ช

University of Kentucky (2007-2009)

Coppin State University (2004-2006)

Ohio Wesleyan University (2003-2004)

 

หนังสือที่เขียน

Developing the Junior Golfer

The Tournament Prep Handbook

How Great Golfer Think Workbook

 

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาเรื่อง College Placement ได้ใน Contact US หรือโทร 084-7318815 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

Visitors: 34,076