Golf Academy

น้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Golf Academy มาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะมีเพื่อนไปเรียน Golf Academy ที่อเมริกา หรือแม้แต่เป็นชื่อสปอนเซอร์ของรายการแข่งกอล์ฟต่างๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก Golf Academy กันค่ะ

Golf Academy ที่พี่จะพูดถึงในวันนี้ ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนสอนตีกอล์ฟตามสนามไดร์ฟที่เมืองไทยนะคะ แต่หมายถึง โรงเรียนกอล์ฟ ที่เสนอโปรแกรมการฝึกซ้อมกอล์ฟแบบเต็มรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะสวิงและลูกสั้น พร้อมกับโปรแกรมการเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย ตามปกติ Golf Academy จะมีหลักสูตรตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) เพราะโดยปกติแล้ว นักเรียนจำเป็นจะต้องอยู่ประจำที่โรงเรียน แต่เกือบทุกโรงเรียนก็เสนอโปรแกรมแบบไป-กลับค่ะ

น้องจะได้เรียนอะไรบ้างที่ Golf Academy

ตามปกติแล้วโรงเรียนกอล์ฟ จะจัดโปรแกรมให้นักกอล์ฟที่เรียนในโปรแกรมครอบคลุมในทุกส่วนที่สำคัญของเกมส์กอล์ฟไม่จำกัดแค่ สวิง ชิฟ พัตต์ เพื่อช่วยให้นักกอล์ฟพัฒนาความสามารถของตัวเองได้เต็มศักยภาพของนักกอล์ฟแต่ละคน พร้อมทั้งนำเทคโลยีอันทันสมัยเข้ามาช้วยให้โค้ชกอล์ฟสามารถแก้ไขปัญหาของนักกอล์ฟแต่ละคนได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น น้องๆยังสามารถเล่นกอล์ฟได้ทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด นอกจากนั้น ยังมีการเทรนในส่วนของฟิตเนส เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของร่างกาย และมีโค้ชด้านเมนทัลเทรนนิ่งเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟสามารถควบคุมจิตใจตัวเองในทุกสถานการ์ณที่จะส่งผลกระทบกับเกมส์กอล์ฟของน้องๆ โดยส่วนใหญ่ Golf Academy จะเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำดังนั้นจึงมีการดูแลด้านอาหารสำหรับนักกอล์ฟอีกด้วย

การเรียนด้านวิชาการใน Golf Academy

นอกเหนือจากในส่วนของกอล์ฟ น้องๆ จะต้องเรียนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตามระบบอเมริกันอีกด้วย โรงเรียนกอล์ฟส่วนมากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหลักสูตร ESL สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หากน้องๆมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอแล้ว น้องๆ ก็ไม่จำเป็นจะต้องลงเรียน ESL แต่หากน้องๆ ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี น้องๆ จำเป็นจะต้องลงเรียน ESL เพื่อปรับระดับความรู้ด้านภาษาให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจการสอนในห้องเรียนได้ เนื่องจากนักกอล์ฟเกือบทุกคนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนกอล์ฟจะมี่เป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการเล่นกอล์ฟในระดับอุดมศึกษาในลีค NCAA Division I ดังนั้น วิชาที่จัดให้น้องๆเรียนในโรงเรียนกอล์ฟจะเป็นวิชาหลักที่ NCAA กำหนดว่าจำเป็นจะต้องเรียน 16 เครดิตเพื่อที่จะสามารถเข้าไปเล่นใน Division I ได้ ดังนั้นน้องและผู้ปกครองจึงตัดความกังวลในส่วนของการเลือกวิชาเรียนไปได้


การให้บริการด้าน College Placement

ทุกโรงเรียนกอล์ฟจะมีแผนก College Placement ให้บริการแก่นักเรียนทุกคน College Placement คือบริการหาทีมกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่น้กเรียน โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องกฏและข้อกำหนดต่างๆของ NCAA เค้าจะช่วยน้องๆ หาทีมที่เหมาะสมกับแต่ละคนให้เก่ง โดยดูจากผลการเรียน ผลคะแนนเฉลี่ยในการแข่งขัน และเป้าหมายของแต่ละคน โดยเจ้าหน้าที่ College Placement จะทำงานร่วมกับครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยม โดย College Placement จะเป็นคนที่ช่วยน้องๆ ติดต่อโค้ช เขียนกอล์ฟเรซูเม่ เขียนจดหมายถึงโค้ช ช่วยประสานงานระหว่างโค้ชของน้องๆ และโค้ชมหาวิทยาวิทยาลัย ประสานงานกับ NCAA เพื่อให้น้องได้มีคุณสมบัติพอที่จะเล่นในทีม Division I และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการหาทีมกอล์ฟ โดยครูที่ปรึกษาจะช่วยดูแลในเรื่องการเขียนใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและช่วยจัดวิชาเรียนให้น้องๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าเรียนและเล่นกอล์ฟในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ College Placement ไม่ได้เป็นคนส่งทุกอีเมล์ของน้องๆให้แก่โค้ชมหาวิทยาลัย น้องๆจำเป็นต้องกระตือรือล้นและติดต่อโค้ชมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้ได้เท่านั้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ College Placement ยังสามารถช่วยต่อรองในเรื่องทุนกีฬาและทุนการศึกษาให้กับน้องๆ และสามารถให้คำแนะนำว่า น้องๆ จำเป็นต้องทราบอะไรบ้างก่อนที่น้องจะตกลงไปเล่นให้ทีมใดๆ โรงเรียนกอล์ฟทุกโรงเรียนจะต้องพยายามหาทีมให้นักเรียนทุกคนของเค้าค่ะ

โอกาสในการแข่งขันกอล์ฟ

ส่วนมากทุกโรงเรียนกอล์ฟจะจัดบริการดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมแข่งขันรายการกอล์ฟเยาวชนในพื้นที่ๆ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนตั้งอยู่ น้องๆ ที่เข้าเรียนในโรงเรียนกอล์ฟจะได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน และลดข้อกังวลในการขาดเรียนหากต้องไปแข่งกอล์ฟในวันที่มีเรียน เพราะโรงเรียนกอล์ฟส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับโรงเรียนมัธยมและอนุโลมให้นักกอล์ฟขาดเรียนหากมีตารางแข่งกอล์ฟได้ โดยที่จะมีงานชดเชยให้นักเรียนต้องทำส่งเพื่อชดเชยที่ขาดเรียนไป

Golf Academy เหมาะสมกับใคร

ตามพี่กล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่า การที่จะเป็น Student Athlete นั้นไม่ใช่จะเล่นกีฬาเก่งอย่างเดียว จำเป็นจะต้องมีผลการเรียนที่ดีด้วย โดยโรงเรียนกอล์ฟทุกโรงเรียนได้เน้นไปในแนวทางนี้ โดยนักเรียนในโรงเรียนกอล์ฟจะต้องจัดการตัวเองได้ดีทั้งในห้องเรียนและในสนามกอล์ฟ ดังนั้น โรงเรียนกอล์ฟจึงเหมาะสมกับนักกอล์ฟที่มีความตั้งใจจะรักษาการเรียนและเล่นกอล์ฟไปด้วยโดยต้องการที่รักษาสมดุลของทั้ง สิ่งให้อยู่ในระดับที่ดี และเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับน้องๆ ที่ต้องการเล่นกอล์ฟในระดับอุดมศึกษาและได้รับทุนเข้าไปเล่นในทีมมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับทักษะของตัวเอง

Golf Academy จำเป็นไหม

ตามที่พี่ให้รายละเอียดด้านบน โรงเรียนกอล์ฟสามารถช่วยดึงความสามารถของน้องๆออกมาให้เต็มศักยภาพได้โดยได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไว้ให้บริการ พร้อมทั้งน้องๆยังจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟตลอด 24 ชั่วโมง ได้อยู่กับเพื่อนๆวัยเดียวที่สนใจในสิ่งเดียวกันคือ กอล์ฟ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้น้องๆ โฟกัสและแข่งขันเพื่อให้ตนเองพัฒนาขึ้นได้ นอกจากนี้ โรงเรียนกอล์ฟยังมีบุคคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจที่จะสามารถช่วยให้คำแนะนำแก่น้องๆ และสามารถเตรียมความพร้อมและฝึกวินัยให้แก่น้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการหาทีมและมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ และผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองและน้องๆ สามารถแจ้งความต้องการให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทราบได้เลย และข้อดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ เนื่องจากโรงเรียนกอล์ฟได้ผลิตนักกอล์ฟเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีวินัย เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นโรงเรียนกอล์ฟจึงเป็นที่รู้จักของโค้ชกอล์ฟต่างๆ หากมีตำแหน่งว่างในทีม และโค้ชมีเวลาไม่มากนักในการหานักกอล์ฟเข้าร่วมทีม โค้ชส่วนมากจะนึกถึงโรงเรียนกอล์ฟก่อน พูดง่ายๆ ก็คือ โรงเรียนกอล์ฟมีคอนเนคชั่นที่ดีกับโค้ชกอล์ฟในมหาวิทยาลัยต่างๆ นั่นเอง

สรุปก็คือ โรงเรียนกอล์ฟจะช่วยเตรียมความพร้อมของน้องๆ และลดภาระด้านการหาทุนและทีมและมหาวิทยาลัยได้มาก แต่หากน้องๆ มีความตั้งใจและศึกษาเกี่ยวกับกฏข้อบังคับต่างๆ ในการที่จะได้เล่นกอล์ฟในระดับอุดมศึกษาและโฟกัสในกีฬากอล์ฟเพียงพอ น้องๆก็สามารถจะหาทุนในทีมมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเองค่ะ 

Visitors: 34,077