NCAA New Recruiting Rule

NCAA ได้ประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนนักกีฬาและโค้ชมหาวิทยาลัย โดยกฎนี้ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นมา กฎที่เปลี่ยนไปนั้นมีสาระสำคัญดังนี้คือ ห้ามนักเรียนนักกีฬาติดต่อโค้ชจนกว่าจะถึงวันที่ 19 มิถุนายนในช่วง Summer ของปี 2 ของ High School (ม.4 หรือ เกรด 10)  นักเรียนนักกีฬาสามารถส่งข้อความ หรือ Email โค้ชได้ แต่โค้ชไม่สามารถที่จะตอบนักเรียนนักกีฬาได้ค่ะ  แต่โค้ชมหาวิทยาลัยยังได้รับอนุญาติให้จัดแคมป์กีฬาให้นักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมได้ แต่ไม่สามารถคุยกับโค้ชสวิงของนักกีฬาได้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดใหม่นี้ค่ะ โดยการเปลี่ยนกฎในครั้งนี้ ทาง NCAA ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของตัวนักกีฬาเอง เนื่องจากในตอนนี้นักกีฬามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเข้าร่วมทีมเร็วเกินไปค่ะ

ทางเราได้รวบรวมสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบตามกฎของ NCAA มาให้ตามด้านล่างค่ะ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคัดเลือกนักกีฬา

ช่วงเวลาที่อนุญาต

การติดต่อโค้ชนอกมหาวิทยาลัย

1 สิงหาคมของปีที่ นร จะขึ้นปีที่ 3 ของ ม ปลาย

โค้ชสามารถโทรศัพท์หานักเรียน หรือ ครอบครัวนักเรียน

15 มิถุนายนของปีที่ นร จะจบปีที่ 2  ของ ม ปลาย

นักเรียนหรือครอบครัวสามารถโทรหาโค้ชได้

15 มิถุนายนของปีที่ นร จะจบปีที่ 2  ของ ม ปลาย

การส่งเอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือก หรือ การติดต่อทางอีเมล์

15 มิถุนายนของปีที่ นร จะจบปีที่ 2  ของ ม ปลาย

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

1 สิงหาคมของปีที่ นร จะขึ้นปีที่ 3 ของ ม ปลาย

การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการ

1 สิงหาคมของปีที่ นร จะขึ้นปีที่ 3 ของ ม ปลาย

การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกตัวในแคมป์

1 สิงหาคมของปีที่ นร จะขึ้นปีที่ 3 ของ ม ปลาย


                       ** หลักสูตร ม ปลายของอเมริกาจะมีการเรียน 4 ปีโดยเริ่มจากเกรด 9  หากเทียบกับหลักสูตรไทย คือเริ่มตั้งแต่ ม 3

อีกครั้งนะคะ กฎใหม่ที่กำหนดขึ้นมานี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไปค่ะ

หากน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา ได้นะคะ 

Visitors: 34,691