เตรียมความพร้อมสำหรับเล่นกีฬาระดับมหาวิทยาลัย เมื่อไร อย่างไร

สำหรับน้องๆ นักกีฬาที่มีเป้าหมายแน่นอนแล้ว ว่าอยากเล่นกีฬาในระดับอุดมศึกษา คงมีคำถามว่าควรจะเริ่มเตรียมความพร้อมเมื่อไรดี จริงๆ แล้วคำตอบก็คงเหมือนกับที่น้องๆเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า ยิ่งเตรียมตัวเร็ว เท่าไรยิ่งดี แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร วันนี้พี่มีคำตอบค่ะ

ตามปกติระบบการศึกษาในอเมริกา จะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเวลา 4 ปี หรือเทียบได้กับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของเมืองไทย หรือเกรด 9 ในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอเมริกัน นักเรียนปกติจะเริ่มเตรียมตัวโดยการเก็บผลคะแนนการแข่งขัน และสถิติต่างๆ ของตัวเองตั้งแต่เริ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ บางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นถ้าทราบว่า เป้าหมายคือ การเล่นกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย การเก็บผลคะแนนและสถิติต่างๆนี้ เราจะทำในรูปแบบของเรซูเม่ที่บันทึกสถิติ คะแนน หรือ ผลการแข่งขันที่ผ่านมาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนเรื่องการเตรียมตัวในด้านการศึกษา ทางวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย และการจะเป็นสมาชิก NCAA หรือ NAIA หรือจะเข้าเรียนที่ Junior College จะใช้ผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นน้องๆจะต้องเตรียมตัวสอบ SAT หรือสอบ ACT สำหรับน้องๆ ที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์ และสอบ TOEFL เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของน้องๆ ส่วนรายละเอียดว่า แต่ละมหาวิทยาลัยต้องการคะแนน SAT และ TOEFL เท่าไรนั้น น้องๆ สามารถหารายละเอียดได้ตามเวปไซต์มหาวิทยาลัยเลยค่ะ

นอกจากนี้ น้องยังต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก น้องๆ ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี เพราะหากน้องได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมทีมแล้ว น้องจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับทั้งโค้ช และเพื่อนร่วมทีม และสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้แต่ในกระบวนการๆ สมัครเข้าเรียน และติดต่อโค้ช น้องๆ ก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับโค้ชค่ะ ดังนั้น หากน้องๆ ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับโค้ชได้ คงจะเป็นการลำบากที่โค้ชจะสามารถเห็นศักยภาพของน้องและเสนอทุนให้น้องเข้าไปร่วมทีม

หากรู้อย่างนี้แล้ว น้องๆ ทุกคนควรจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ยังเนิ่นๆ นะคะ จำไว้นะคะ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีค่ะ

Visitors: 34,693