ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา

สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนที่เล่นกอล์ฟอย่างจริงจังในระดับแข่งขันเกือบทุกคนมีความใฝ่ฝันและเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพแทบทั้งนั้น บางคนอาจจะตัดสินใจเลือกที่จะก้าวสู่เส้นทางอาชีพหลังจากก้าวพ้นอายุการเป็นนักกอล์ฟเยาวชน บางคนก็ก้าวเข้าไปเล่นในระดับมหาวิทยาลัย วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาซึ่งให้โอกาสนักกอล์ฟได้เปิดประสบการณ์หลายๆด้านที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จในอนาคต ไม่ว่านักกอล์ฟจะเลือกก้าวไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือเลือกอาชีพอื่นๆที่ตนเองต้องการ

การเล่นกอล์ฟในลีคมหาวิทยาลัยนั้นช่วยให้นักเรียนนักกีฬามีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจให้ก้าวข้ามความเป็นเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสแข่งขันกอล์ฟภายใต้การดูแลของโค้ชที่เก่งและมีประสบการณ์ โดยประโยชน์หลักๆ ที่เรารวบรวมมาได้มีดังต่อไปนี้

  • มีโค้ชมืออาชีพให้คำแนะนำในขณะที่ร่วมทีม   
นักกอล์ฟที่เพิ่งพ้นจากการเป็นนักกอล์ฟเยาวชนยังคงอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ นักกอล์ฟที่เล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งในและนอกสนามจากโค้ชที่ดูแลทีม โดยโค้ชจะช่วยเหลือนักเรียนให้มีพัฒนาการและสนับสนุนนักกอล์ฟในระหว่างที่เค้าเล่นให้ทีมมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกอล์ฟได้ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ โค้ชที่ดีที่สุดจะไม่โฟกัสไปแค่เรื่องสวิง แต่จะช่วยสอนให้นักกีฬารู้วิธีการเล่น การคิด และการทำคะแนนในสนามกอล์ฟ รวมทั้งยังจะช่วยชี้แนะวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ทบทวนในสิ่งที่ประสบความสำเร็จและความผิดพลาดในการแข่งขันที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำพานักกอล์ฟและผลักดันนักกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จ
  • มีเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องการเดินทางแข่งขัน

สำหรับนักกอล์ฟแล้ว เราคงรู้กันดีว่า เราต้องเดินทางบ่อยขนาดไหนในการเล่นกอล์ฟในทุกระดับ การเรียนรู้ที่จะจัดการเรื่องการเดินทาง การตรงต่อเวลา และการจัดการตัวเองให้อยู่ในตารางที่วางไว้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก นักกอล์ฟเยาวชนส่วนมากจะเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองจะคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมดให้กับนักกอล์ฟ แต่สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเมื่อนักกอล์ฟเล่นกอล์ฟในระดับที่โตขึ้นการเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยสอนให้นักกอล์ฟรู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างการเดินทาง  โดยในมหาวิทยาลัยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆให้ เช่น การจัดรถ การดูแลเรื่องที่พัก เพื่อช่วยแบ่งเบาความกังวลใจในส่วนนี้ของนักกอล์ฟให้สามารถโฟกัสในกับการแข่งขันและสิ่งอื่นๆได้

  • ช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการแบ่งเวลาให้เหมาะสม

การจัดการตารางของตนเองในฐานะนักเรียนนักกีฬาเป็นกิจกรรมที่ท้าทายมาก นักเรียนนักกีฬาจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องรับผิดชอบ โดยที่โค้ชจะเข้ามามีส่วนร่วมในตารางของนักกอล์ฟทั้งในเรื่องการออกกำลังกาย การซ้อมกอล์ฟ การแข่งเพื่อคัดตัวให้ไปเล่นเป็นตัวแทนทีม และ การเรียน นักเรียนนักกีฬาจะต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะแบ่งเวลาให้กับทุกสิ่งจำเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้แล้ว นักเรียนยังต้องแบ่งเวลาให้กับการบ้าน การเข้าสังคม และสิ่งที่นักกีฬาสนใจด้านอื่นๆ อีกด้วย หากนักกอล์ฟรู้จักแบ่งเวลาและรู้ว่าควรทำสิ่งใดตอนไหน สิ่งเหล่านี้จะช่วยนักกอล์ฟอย่างมากในการเล่นกอล์ฟระดับอาชีพ

  • ได้รับประสบการณ์การอาศัยร่วมกับผู้อื่น

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียนจากการอาศัยอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองย้ายมาอยู่ในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนๆนั้นเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของเด็กๆเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะบังคับให้นักเรียนอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาในบริเวณมหาวิทยาลัยในช่วงปีแรก และ บางคนอาจจะอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษาโดยเฉพาะนักกีฬา มหาวิทยาลัยมักจะให้โอกาสนักกีฬาในการพักอาศัยอยู่ในแคมปัสจนจบการศึกษาหากนักกีฬาต้องการ การเล่นกอล์ฟให้กับทีมมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้อาศัยร่วมกับเพื่อน ได้ฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีม ได้ร่วมเดินทาง ได้หัดใช้ชีวิตที่ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลโดยที่นักกอล์ฟยังได้รับความปลอดภัยระดับหนึ่ง เป็นการเตรียมพร้อมนักกอล์ฟสำหรับการก้าวออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่านักกอล์ฟจะเลือกเดินทางในสายนักกอล์ฟอาชีพหรือการทำงานในด้านอื่นๆ

  • ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นอกจากวุฒิการศึกษาที่นักเรียนนักกีฬาจะได้รับจากการเข้าเรียนและเล่นกอล์ฟให้มหาวิทยาลัยแล้วยังมีสิ่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากมายที่นักกีฬาจะได้รับสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อาร์โนลด์ ปาล์มเมอร์ ได้กล่าวไว้ว่า เค้าได้รับประสบการณ์มากมายในการเรียนและเล่นกอล์ฟให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในห้องเรียนก็คือ การศึกษา และนอกห้องเรียน ก็คือสิ่งที่สอนให้เค้ารู้จักการใช้ขีวิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่แต็มตัวและประสบการ์ณการเล่นกอล์ฟในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เค้าประสบความสำเร็จในการเล่นระดับอาชีพ ในชีวิตจริงก็คือ ไม่ใช่นักกอล์ฟทุกคนจะประสบความสำเร็จในการเล่นระดับอาชีพ สิ่งนี้เป็นความจริงแม้นักกอล์ฟที่มีความมุ่งมั่นทั้งหลายจะไม่อยากยอมรับก็ตาม ดังนั้นการที่นักกอล์ฟได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมีทางเลือกอื่นในชีวิต และหากนักกอล์ฟเลือกที่จะเดินทางด้านการเล่นกอล์ฟอาขีพ ประสบการณ์ในการเดินทาง และการเล่นกอล์ฟในมหาวิทยาลัย และกระบวนการคิดและความรับผิดชอบที่นักกอล์ฟได้ฝึกในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นประโยชน์สำหรับนักกอล์ฟอย่างมาก

  • ได้ประสบการณ์การแข่งขันกอล์ฟ

การจัดการสนามในการแข่งขันระดับเยาวชนกับการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยจะมีความยากเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2-3 ชอต ดังนั้นลองคิดถึงความยากของสนามกอล์ฟที่ใช้ในการแข่งขันระดับอาชีพสิคะว่าจะมีความท้าทายขนาดไหน หากนักกอล์ฟก้าวจากการเล่นระดับเยาวชนขึ้นไปเล่นในระดับอาชีพเลย การแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจัดการแข่งขันในสนามกอล์ฟที่มีความยากระดับต้นๆในทั่วทั้งประเทศอเมริกาซึ่งมีการจัดการในสนามให้มีความท้าทายเพื่อทดสอบทักษะของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในปี 2018 ในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ NCAA กอล์ฟทีมผู้ชาย นักกอล์ฟที่มีคะแนนอยู่ใน14 อันดับแรกของตารางล้วนแล้วแต่ตีได้ต่ำกว่าพาร์ในสนามที่ยากมากๆเช่นนี้ นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่จริงจังและทักษะที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย นักกอล์ฟชายที่มีผลงานที่ดีที่สุดในปี 2017 -2018 ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยตีคะแนนเฉลี่ยในการแข่งขันอยู่ที่ 68.68 และนักกอล์ฟชายที่อยู่ใน 100 อันดับแรกทุกคนล้วนแต่ตีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าพาร์ ในขณะที่นักกอล์ฟหญิงที่มีผลงานที่ดีที่สุดในปี 2017-2018 ตีคะแนนเฉลี่ยในการแข่งขันอยู่ที่ 69.76 และนักกอล์ฟที่อยู่ใน 25 อันดับแรกตีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าพาร์

  • มีทีมช่วยเหลือทั้งในด้านฟิตเนส และจิตใจเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านกอล์ฟ

ในทีมกอล์ฟมหาวิทยาลัย นอกจากโค้ชที่จะช่วยดูแลนักกีฬาแล้ว ยังมีทีมงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักกอล์ฟมาช่วยดูแลด้วย ไม่ว่าจะเป็นทีมโค้ชด้านฟิตเนส โค้ชด้านจิตวิทยา โค้ชด้านโภชนาการ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านชีวิตประจำวัน และแม้กระทั่งนักกายภาพบำบัด เพื่อช่วยให้นักกอล์ฟได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สุดขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันและการก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟในระดับอาชีพต่อไป

  • มีอุปกรณ์ และสนาม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ใช้เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านกอล์ฟ

นอกจากทีมงานที่จะช่วยเหลือนักกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ใช้เพื่อให้นักกอล์ฟพัฒนาทักษะทางด้านกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็น ยิมที่มีอุปกรณ์การฝึกอย่างครบครัน สนามกอล์ฟสำหรับฝึกซ้อม สนามฝึกซ้อมไดร์ฟ ชิฟ พัตต์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจะช่วยนักกอล์ฟในการเพิ่มทักษะให้มากขึ้นต่อไป

  • ได้รับประสบการณ์การเล่นกีฬาและสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมทีม

การเล่นกอล์ฟในระดับเยาวชนนับว่าเป็นกีฬาประเภทเดี่ยว ไม่มีมีบรรยากาศของการเล่นกีฬาแบบทีม ในขณะที่การแข่งขันกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยนั้นได้ถูกจัดให้มีการแข่งขันแบบทีม การจัดการแข่งขันในรูปแบบทีมในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีข้อดีหลายๆอย่าง นักกอล์ฟจะได้เรียนรู้ในการทำงานแบบทีมเวิร์ค เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จและเรียนรู้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม การแข่งขันในระบบทีมนั้น ทุกชอตที่ตีมีความสำคัญมากซึ่งจะทำให้นักกอล์ฟมีความถี่ถ้วนมากขึ้นในการเล่นและต้องรักษาความสม่ำเสมอในการเล่นให้มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เพื่อนร่วมทีมต้องพึ่งพาอาศัยคุณเพื่อให้ทีมชนะ

  • มีโอกาสได้แสดงศักยภาพในผู้สนับสนุนต่างๆเห็นเมื่อก้าวสู่วงการกอล์ฟอาชีพ

การเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นจริงจังมาก อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า สนามที่ใช้แข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยมีระดับความท้าทายสูงมาก นักกอล์ฟหลายๆ คนที่ทำผลงานได้โดดเด่นในระดับมหาวิทยาลัย จึงมีโอกาสที่จะได้รับความสนับสนุนจากสปอนเซอร์เมื่อเค้าก้าวเข้ามาสู่ระดับอาชีพได้อย่างไม่ยากนักเพราะสปอนเซอร์เหล่านั้นได้เห็นความสามารถของนักกอล์ฟแล้ว การเดินทางแข่งขันกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับการเดินทางแข่งขันกอล์ฟในระดับอาชีพ ต่างกันตรงที่กอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัย นักกอล์ฟไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเอง มันคงจะดีกว่านะคะ หากเราสามารถก้าวเข้าสู่การเล่นระดับอาชีพโดยที่มีผู้สนับสนุนแทนที่จะใช้เงินทุนของเราเองทั้งหมด

นักกอล์ฟที่เล่นในระดับอาชีพหลายคนได้พูดถึงประสบการณ์การเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัย เราไม่เคยได้ยินนักกอล์ฟระดับอาชีพแม้สักคนเดียวกล่าวว่า ถ้าย้อนเวลาไปได้ เค้าจะไม่เล่นเล่นกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัย นี่เป็นความเห็นเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยของนักกอล์ฟระดับอาชีพค่ะ


Hunter Mahan

การเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยมันสนุกมากจริงๆ ครับ คุณได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งตลอดทั้งปี และทุกอย่างก็ฟรี และมีช่วงเวลาที่ดีกับกลุ่มเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนของเราไปตลอดชีวิต

Oklahoma State University

 

Arnold Palmer

"ผมรู้สึกว่าผมหลงรัก Wake Forest มาตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ แล้วผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก Wake Forest จนกระทั่งหลังจากผมจบการศึกษามาแล้วหลายปี ผมได้เรียนรู้ความหมายของการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ และความหมายของชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน"

Wake Forest University

 

Rickie Fowler

"ผมรู้สึกว่า ครอบครัวกอล์ฟของ OSU นั้นใหญ่กว่าและมีความสนิทสนมกันมากกว่าครอบครัวกอล์ฟในมหาวิทยาลัยอื่น หรือในทีมอื่นๆ คุณจะไม่เห็นกลุ่มคนที่มาจากการเล่นกอล์ฟมหาวิทยาลัยเหมือนเมื่อวันวาน OSU เป็นที่ๆ พิเศษ พวกเรามีที่ๆพิเศษของเราเองในประวิติศาสตร์ของกอล์ฟมหาวิทยาลัย"

Oklahoma State University


Dustin Johnson

"ผมรู้มาตลอดเลยครับว่าผมอยากจะเล่นกอล์ฟและเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย"

 Coastal Carolina University

 

Phil Mickelson

"คนปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเท่ากับที่ผมได้รับการสอนให้เห็นค่ามัน ผมคิดว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญมากไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใดๆในชีวิต"

Arizona State University

 

เรารู้ดีค่ะว่า มีหนทางให้เลือกเดินมากมายเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเล่นกอล์ฟระดับอาชีพ อย่างไรก็ตาม การเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นหนทางหนึ่งที่เราเชื่อว่า เป็นหนทางที่เหมาะสมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักกอล์ฟเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตทั้งในด้านกอล์ฟอาชีพและการดำเนินชีวิต การเล่นกอล์ฟในระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นการเสียเวลา หรือเสียโอกาสสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเล่นในระดับอาชีพ แต่ตรงกันข้ามกลับให้ประโยชน์มากมายดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ

 


Credit: บทความนี้เป็นการเขียนร่วมกันระหว่าง Tag College Placement by Ryley Hendry และ Student Opportunities with Sports by Anne Neelapijit


Visitors: 34,693