มีที่ไหนบ้างที่สามารถเรียนไปด้วยและเล่นกีฬาไปด้วย

หากพูดถึงการได้รับทุนการศึกษาเพื่อเล่นกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนั้น คงไม่มีที่ไหนในโลกที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทางด้านการศึกษาที่ดีและโอกาสในการเล่นกีฬาได้มากเท่ากับที่อเมริกาอีกแล้ว ถึงตอนนี้น้องๆ คงอยากทราบแล้วว่ามีสถาบันการศึกษาไหนบ้างที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทำเช่นนั้น

    1. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ NCAA

มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,000 สถาบันที่เป็นสมาชิกของ NCAA โดยมีการแบ่งสถาบันต่างๆ ออกเป็น 3 ดิวิชั่น มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละดิวิชั่น (ดูเพิ่มเติมได้ใน NCAA คืออะไร) โดยปกติจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักกีฬา โดยจำนวนเงินและระยะเวลาการให้ทุนจะขึ้นอยู่กับโค้ชและนโยบายของแต่ละสถาบัน หากน้องๆ อยากเล่นกีฬาในสถาบันที่เป็นสมาชิกของ NCAA น้องๆ จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของ NCAA ซึ่งน้องๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ NCAA Eligibility Center โดยการที่น้องๆ ต้องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐานของ NCAA นั้นมีความสำคัญมาก เพราะหากน้องๆ สนใจที่จะเล่นให้กับทีมที่อยู่ในลึคนี้แล้ว แต่น้องไม่ผ่านการรับรองจาก NCAA ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน โค้ชอาจจะให้โอกาสน้องในการเข้าร่วมทีม หรือ ได้รับทุนกีฬา ซึ่งน้องจะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ในปีแรก สำหรับในทีมที่มีอันดับดีๆที่มีนักกีฬาหลายคนให้ความสนใจ ก็อาจจะเป็นการอุปสรรคที่สำคัญที่โค้ชอาจจะหาคนที่เหมาะสมกว่าเข้าร่วมทีมได้ค่ะ หากน้องสนใจอยากทราบว่าข้อกำหนดพื้นฐานของ NCAA ในแต่ละดิวิชั่นคืออะไร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน คุณสมบัตินักเรียนนักกีฬาของ NCAA DI และ คุณสมบัตินักเรียนนักกีฬาของ NCAA DII ค่ะ

     2.  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ NAIA

มีนักเรียนนักกีฬามากกว่า 65,000 คนในแต่ละปีที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมการแข่งขันในลีคของ NAIA โดยมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 250 สถาบันเป็นสมาชิก NAIA เสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักกีฬาเช่นกัน โดยจำนวนเงินและระยะเวลาให้ทุนจะขึ้นอยู่กับโค้ชและนโยบายของแต่ละสถาบัน หากน้องๆ สนใจที่จะเข้าร่วมทีมในสถาบันที่เป็นสมาชิกของ NAIA น้องๆ จำเป็นจะเป็นสมาชิกและผ่านเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐานของ NAIA โดยน้องๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิก NAIA ได้ที่ NAIA Eligibility Center   

     3.  Community College และ Junior College ที่เป็นสมาชิกของ NJCAA

Junior College นี้เป็นสถาบันการศึกษาที่เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรโดยใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี ซึ่งหลังจากที่น้องๆ นักเรียนนักกีฬาจบหลักสูตรแล้ว สามารถขอย้ายเข้าไปเล่นในทีมกอล์ฟในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร 4 ปีได้  Junior College ที่เป็นสมาชิกของ NJCAA จะมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักกีฬาขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบัน หากน้องๆ นักกีฬาที่มีผลการเรียนไม่ค่อยดีนัก จูเนียร์ คอลเลจก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ ที่จะได้มีโอกาสลงแข่งขันและฝึกซ้อมพร้อมทั้งได้เรียนไปด้วย โดย Junior College นั้นจะมีลีคการแข่งขัน โดยทีมที่แข็งๆ ยังมีโอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันในลีคของ NCAA และ NAIA อีกด้วย

 

ไม่ว่าน้องๆ จะเลือกไปเล่นในลีคไหน สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะย้ำคือ การเล่นกีฬาเก่งอย่างเดียว ไม่อาจทำให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในกีฬามหาวิทยาลัยได้ น้องจะต้องมีผลการเรียนที่ดีด้วย เพราะหากน้องเล่นกีฬาเก่ง แต่มีผลการเรียนหรือผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์รับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย โค้ชก็จะไม่สามารถคัดเลือกน้องให้เข้าไปร่วมทีมได้ หรือ หากน้องสามารถเข้าไปร่วมทีมได้แล้ว แต่มีผลการเรียนไม่ดี ทางโค้ชก็จำเป็นจะต้องให้น้องหยุดซ้อมกีฬาไว้ก่อนจนกว่าผลการเรียนของน้องจะดีขึ้น จำไว้ง่ายๆ ว่า แต่ละโรงเรียนจะมีฝ่ายทะเบียนของตัวเอง หากน้องไม่ผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ ก็อาจจะเป็นการยุ่งยาก หรือโอกาสอาจจะหลุดลอยไปในการเข้าไปร่วมทีมและเรียนในสถาบันนั้นๆ ค่ะVisitors: 34,691